ماریا فروتن راد

رژیم افزایش وزن

افزایش وزن همیشه پرچالش است زیرا که علاوه بر چند علتی بودن مشکل کمبود وزن – چگونگی افزایش وزن هم برای ما مهم است .بدن ما درفرایند افزایش وزن معمولا عضله و چربی اضافه میکند و اگر رژیم نامناسب طراحی شود و موجب افزایش چربی مازاد شود نه تنها افزایش وزن زیبایی نخواهد بود بلکه سلامتی فرد را هم تحت تاثیر قرار می دهد.

رژیم افزایش وزن

تومان ۲۰۰هزار
یک ماهه
  • رژیم غذایی اصولی و اختصاصی با توجه به شرایط شما
  • تنظیم رژیم منطبق بر سفره خانواده با اصلاح اشکالات موجود
  • پشتیبانی درطول دوره

مشاوره تلفنی هر ۳۰ دقیقه ۲۰۰ هزارتومان

رژیم افزایش وزن

و مشاوره با تماس تصویری یا تلفنی
تومان ۳۵۰هزار
یک ماهه
  • رژیم غذایی اصولی و اختصاصی با توجه به شرایط شما
  • تنظیم رژیم منطبق بر سفره خانواده با اصلاح اشکالات موجود
  • پشتیبانی درطول دوره
  • مشاوره تلفنی یا تصویری ۳۰ دقیقه ای
با ما تماس بگیرید