ماریا فروتن راد

رژیم شیر دهی

فرایند کاهش و افزایش وزن درکودکان و نوجوانان با بزرگسالان متفاوت است دراین دوران تمرکز ما برآموزش صحیح تغذیه به کودک و نوجوان است . همچنین به دلیل دوران رشد نیازهای تغذیه ای باید با وسواس و دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد .در رژیم های تنظیمی این دوران باید رسیدن به حداکثر پتانسیل رشد قدی مد نظرقرار گیرد.
ما با درنظر گرفتن تمام موارد سعی میکنیم تا رسیدن به نتیجه مطلوب همراه شما باشیم.

رژیم شیردهی

تومان ۲۰۰هزار
یک ماهه
 • رژیم غذایی اصولی و اختصاصی با توجه به شرایط کودک و نوجوان
 • تنظیم رژیم منطبق بر سفره خانواده با اصلاح اشکالات موجود
 • پشتیبانی درطول دوره

مشاوره تلفنی هر ۳۰ دقیقه ۲۰۰ هزارتومان

رژیم شیردهی

و تماس تلفنی
تومان ۳۵۰هزار
یک ماهه
 • رژیم غذایی اصولی و اختصاصی با توجه به شرایط کودک و نوجوان
 • تنظیم رژیم منطبق بر سفره خانواده با اصلاح اشکالات موجود
 • پشتیبانی درطول دوره
 • مشاوره تلفنی یا تصویری ۳۰ دقیقه ای

رژیم دوران بارداری

در دوران بارداری سلامت مادر و نیازهای تغذیه ای جنین همزمان باید درنظرگرفته شود.ازجمله چالش های دوران تغذیه بارداری وزن گیری مناسب مادر میباشد که درطول رژیم های بارداری بطور مستمر کنترل میگردد تا فرایند بارداری برای مادر لذت بخش و با سلامتی کامل طی گزدد.

رژیم دوران بارداری

تومان ۳۰۰هزار
دو ماهه
 • رژیم غذایی اصولی و اختصاصی با توجه به شرایط مادر باردار
 • تنظیم رژیم منطبق بر سفره خانواده با اصلاح اشکالات موجود
 • پشتیبانی درطول دوره
 • مدت دوره هر رژیم (۲ ماه تا نهایت ۳ ماه )

مشاوره تلفنی هر ۳۰ دقیقه ۲۰۰ هزارتومان

رژیم دوران بارداری

و تماس تلفنی
تومان ۴۵۰هزار
دو ماهه
 • رژیم غذایی اصولی و اختصاصی با توجه به شرایط کودک و نوجوان
 • تنظیم رژیم منطبق بر سفره خانواده با اصلاح اشکالات موجود
 • پشتیبانی درطول دوره
 • مدت دوره هررژیم (۲ ماه تا نهایت ۳ ماه )
 • مشاوره تلفنی یا تصویری ۳۰ دقیقه ای
با ما تماس بگیرید