ماریا فروتن راد

رژیم درمانی در کودکان و نوجوانان

فرآیند کاهش و افزایش وزن در کودکان و نوجوانان با بزرگسالان متفاوت است در این دوران تمرکز ما برآموزش صحیح تغذیه به کودک و نوجوان است . همچنین به دلیل دوران رشد نیازهای تغذیه ای باید با وسواس و دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد .در رژیم های تنظیمی این دوران باید رسیدن به حداکثر پتانسیل رشد قدی مد نظر قرار گیرد.
ما با در نظر گرفتن تمام موارد سعی میکنیم تا رسیدن به نتیجه مطلوب همراه شما باشیم.

تغذیه ورزشکاران

تومان ۲۰۰هزار
یک ماهه
  • رژیم غذایی اصولی و اختصاصی با توجه به شرایط کودک و نوجوان
  • تنظیم رژیم منطبق بر سفره خانواده با اصلاح اشکالات موجود
  • پشتیبانی درطول دوره

مشاوره تلفنی هر ۳۰ دقیقه ۲۰۰ هزارتومان

تغذیه ورزشکاران

و مشاوره تلفنی یا تصویری
تومان ۳۵۰هزار
یک ماهه
  • رژیم غذایی اصولی و اختصاصی با توجه به شرایط کودک و نوجوان
  • تنظیم رژیم منطبق بر سفره خانواده با اصلاح اشکالات موجود
  • پشتیبانی درطول دوره
  • مشاوره تلفنی یا تصویری ۳۰ دقیقه ای
با ما تماس بگیرید