ماریا فروتن راد

رژیم کاهش وزن

علت اصلی شکست بسیاری از افراد در رژیم های کاهش وزن عدم توجه به اصلاح سبک و ریشه یابی درست است و تمرکز ما در مسیر کاهش وزن ریشه یابی مشکل  و همراهی شما در رسیدن به هدف است . همراهتان خواهیم بود تا خردمندانه و آگاهانه انتخاب های غذایی صحیح داشته باشید.

رژیم کاهش وزن

تومان ۲۰۰هزار
یک ماهه
  • رژیم غذایی اصولی و اختصاصی با توجه به شرایط شما
  • تنظیم رژیم منطبق بر سفره خانواده با اصلاح اشکالات موجود
  • پشتیبانی درطول دوره

رژیم کاهش وزن

و تماس تلفنی
تومان ۳۵۰هزار
یک ماهه
  • رژیم غذایی اصولی و اختصاصی با توجه به شرایط شما
  • تنظیم رژیم منطبق بر سفره خانواده با اصلاح اشکالات موجود
  • پشتیبانی درطول دوره
  • مشاوره تلفنی یا تصویری ۳۰ دقیقه ای
با ما تماس بگیرید