ماریا فروتن راد
22 آگوست 2022

پروتئین ارزان

چگونه با هزینه کمتر پروتئین بهتری دریافت کنیم! پروتئین ها از ۲۱اسید امینه تشکیل شده اند که تعدادی از این ها #اسیدامینه ضروری هستند.یعنی باید از […]
22 آگوست 2022

فقط یکبار آب را بجوشانید!

فقط یکبار آب را بجوشانید! اگر از دسته افرادی هستید که برای اسراف نکردن ،آب کتری چندبار می جوشانید و چایی درست میکنید ،حتما بخونید! آبی […]
با ما تماس بگیرید