ماریا فروتن راد

رژیم افزایش وزن

افزایش وزن همیشه پرچالش است زیراکه علاوه  چند علیتی بودن مشکل کمبود وزن – چگونگی افزایش وزن هم برای ما مهم است .بدن ما درفرایند افزایش وزن معمولا عضله و چربی اضافه میکند و اگر رزیم نامناسب طراحی شود و موجب افزایش چربی مازاد شود نه تنها افزایش وزن زیبایی نخواهد بود بلکه سلامتی فرد را هم تحت تاثیر قرارمیدهد

رژیم غذایی اصولی و اختصاصی با توجه به شرایط شما

تنظیم رژیم منطبق بر سفره خانواده با اصلاح اشکالات موجود

پشتیبانی درطول دوره

مدت دوره

یک ماهه

200,000 تومان

با ما تماس بگیرید