ماریا فروتن راد

رژیم درمانی دربیماریها

رژیم درمانی دربیماریهای زنان (تخمدان پلی کیستیک)

سندرم تخمدان پلی کیستیک طیف گسترده ای از افراد با شدت علایم متفاوت را شامل میشود.این بیماری درافراد مختلف با وزن نرمال تا افراد با اضافه وزن مشاهده میگردد .بنابراین لزوم یک رژیم درمانی کاملا شخصی سازی شده  و منطبق با اهداف درمانی درهرفردی بسار مهم است

ما دررژیم های ویژه سندرم تخمدان پلی کیستیک همراه شما خواهیم بود تا با کمک هم اشکالات تغذیه ای خودرا بشناسید و اصلاح کنید و قدم به قدم به سبک تغذیه سالم نزدیک شده و دربهبود و کنترل بیماری موفق شوید

 

رژیم غذایی اصولی و اختصاصی با توجه به شرایط بیماری

تنظیم رژیم منطبق بر سفره خانواده با اصلاح اشکالات موجود

پشتیبانی درطول دوره

دوره های بعدی یک ماهه  هزینه رژیم  200 هزارتومان

مدت دوره

یک ماه

250,000 تومان

با ما تماس بگیرید