ماریا فروتن راد

رژیم دوران بارداری

دردوران بارداری سلامت مادر و نیازهای تغذیه ای جنین همزمان باید درنظرگرفته شود.ازجمله چالش های دوران تغذیه بارداری وزن گیری مناسب مادر میباشد که درطول رژیم های بارداری بطور مستمر کنترل میگردد تا فرایند بارداری برای مادر لذت بخش و با سلامتی کامل طی گزدد.

 

رژیم غذایی اصولی و اختصاصی با توجه به شرایط مادر باردار

تنظیم رژیم منطبق بر سفره خانواده با اصلاح اشکالات موجود

پشتیبانی درطول دوره

 

مدت دوره

2 ماهه

300,000 تومان

با ما تماس بگیرید