ماریا فروتن راد

رژیم کاهش وزن

علت اصلی شکست بسیاری از افراد دررژیم های کاهش وزن عدم توجه به اصلاح سبک و ریشه یابی درست است وتمرکز ما درمسیر کاهش وزن ریشه یابی مشکل  و همراهی شما دررسیدن به هدف است . همراهتان خواهیم بود تا خردمندانه و آگاهانه انتخاب های غذا صحیح داشته باشید

 

رژیم غذایی اصولی و اختصاصی با توجه به شرایط شما

تنظیم رژیم منطبق بر سفره خانواده با اصلاح اشکالات موجود

پشتیبانی درطول دوره

مدت دوره

یک ماهه

200,000 تومان

با ما تماس بگیرید