ماریا فروتن راد

پکیج تغذیه ورزشکاران و مشاوره

تغذیه مناسب ورزشکار برای تامین مواد مغذی مورد نیاز و همچنین بهبود عملکرد بسیار مهم است. نبود یک برنامه غذایی اصولی میتواند راندمان ورزشی ورزشکار را به شدت کاهش دهد.

رژیم غذایی اصولی و اختصاصی با توجه به شرایط ورزشکار
بازبینی دوره ای رژیم درصورت نیاز
ارایه دو الگوی رژیمی برای روزهای ورزش و غیرورزش
تجویز مکمل های مورد نیاز
پشتیبانی درطول دوره
یک جلسه مشاوره تلفنی نیم ساعته

مدت دوره

6 هفته

مدت مشاوره

30 دقیقه

500,000 تومان

با ما تماس بگیرید