ماریا فروتن راد

پکیج رژیم شیردهی و مشاوره

این دوران برای هرمادر میتواند دوره مناسبی برای برگشت به وزن قبل از بارداری باشد.از طرفی با توجه به اهمیت شیردهی رژیم تنظیمی و پروسه کاهش وزن دراین دوران نباید لطمه به شیردهی وارد کند.ما با درنظر گرفتن تمام این موارد به مادرات شیرده  کمک خواهیم کرد

 

رژیم غذایی اصولی و اختصاصی با توجه به شرایط مادر شیرده

تنظیم رژیم منطبق بر سفره خانواده با اصلاح اشکالات موجود

پشتیبانی درطول دوره

یک جلسه مشاوره تلفنی نیم ساعته

مدت دوره

یک ماه

مدت مشاوره

30 دقیقه

350,000 تومان

با ما تماس بگیرید