ماریا فروتن راد
22 آگوست 2022

لاغری با متفورمین!

لاغری با متفورمین!! استفاده ازمتفورمین برای کاهش وزن درافرادسالم غیردیابتی توسط برخی افراد غیرپزشک و پزشک مشاهده میشود.آیا متفورمین داروی لاغری است؟!آیا این داروراه حل مناسب […]
با ما تماس بگیرید